เพราะ คุณ คืออนาคต

อนาคตใหม่เพื่อประเทศไทยที่มีอนาคต

ปลดล็อก

ปลดเงื่อนไข กฎหมาย นโยบาย
และกฎระเบียบที่ขัดขวาง
การพัฒนาประเทศและ
เอื้อต่อการผูกขาด

ปรับโครงสร้าง

ปรับการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร
ให้เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม
กระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น
กระจายทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชน

เปิดโอกาส

เปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เติบโต
เต็มศักยภาพ สร้างโอกาสให้ทุกคน
สามารถไปสู่อนาคตใหม่
ที่ดีขึ้นได้

ติดตามข่าวสารพร้อมเพื่อนๆ อีก 20,850+ คน


หมายเหตุ

เว็บไซต์ TheFutureWeWant.today เป็นเว็บไซต์ของแคมเปญ
The Future We Want ซึ่งเป็นศูนย์กลางการติดต่อ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเปิดรับสมัครแนวร่วมที่ต้องการสร้างอนาคตใหม่ร่วมกัน

เว็บไซต์ของ พรรคอนาคตใหม่, การรับสมัครสมาชิกพรรค และนโยบายต่างๆ จะปรากฏเมื่อพรรคได้รับการอนุมัติในการจดจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว